24. 12. 2013.

Audacity - audio editorAudacity je višeplatformski, slobodni editor audio materijala koji omogućava snimanje, obradu i pohranjivanje audio materijala. Osim „čupanja” refrena iz hitova sa ciljem dobijanja ringtonova za mobilne telefone, te digitalizaciju uspomena sa audio kaseta i vinilskih ploča, Audacity može da posluži i za bilo koju drugu namenu koja iziskuje slaganje i obradu više audio staza istovremeno.

Projekti se čuvaju u internom formatu AUP, a pored uvoza sirovih (RAW) datoteka podržan je uvoz i izvoz nekomprimovanih WAV i AIFF, lossless FLAC, losseless OGG Vorbis, MP3 (uz instalirani LAME), te AC3, AMR, M4A, WMA i drugih formata koje podržava FFMPEG kada je instaliran. Kako je postao standardno softversko rešenje na većini GNU/Linux distribucija, dovoljno je u menadžeru paketa distribucije instalirati paket audacity i sve funkcionalne međuzavisnosti biće zadovoljene bez dodatnih intervencija. Treba napomenuti to da je stabilno izdanje 2.0.4 nedavno objavljeno i da još nije dostupno u većini stabilnih distribucija, a ovde možete pogledati beleške o izdanju

Interfejs programa prilično je jednostavan i intuitivan. Fiksni skup menija koji sadrži opcije za rad sa audio materijalom (seckanje, lepljenje, miksovanje, filteri, generisanje zvukova i drugo) smešten je na vrhu prozora. Ispod njega naslagane su palete za izbor režima rada, monitori za nadgledanje jačine izlaznog i ulaznog signala, potenciometri za podešavanje jačine izlaznog i ulaznog signala, kao i tempa reprodukcije, te kontrole za upravljanje reprodukcijom i osnovne akcije nad stazama. Na dnu prozora je paleta za karakteristike selekcije, koja se, takođe, može sakriti ili izmestiti iz glavnog prozora.

Svakom projektu moguće je odrediti osnovne metapodatke (izvođač, album, numera, godina, žanr, napomene i dr.). U podešavanjima se, između ostalog, mogu odrediti broj kanala za snimanje, dužina trajanja semplova za prikaz filtera, interval automatskog čuvanja projekta, podrazumevani kvalitet traka i drugo.

Svet Kompjutera - delovi teksta
Matična strana projekta