21. 12. 2013.

SparkyLinux 3.2Pawel Pijanowski je objavio dostupnost šest novih izdanja SparkyLinux 3.2, distribucije zasnovane na Debian testing riznicama, koja je poznata po upotrebi laganih grafičkih okruženja i menadžera prozora. Za preuzimanje su omogućene prvo verzije: LXDE, Ultra i Razor-qt, a kasnije i E17, Mate i Cli.

Najvažnije karakteristike novih ISO slika su:

  • Linux kernel 3.11-2 (3.11.8-1)
  • Svi ugrađeni paketi su iz Debian testing riznice na dan 7.12.13
  • Dodata podrška za instalaciju 32-bitnih paketa na 64-bitne sisteme
  • 32-bitni Wine paket instaliran je na 64-bitni sistem
  • Sparky-center-lxde i sparky-center-openbox su rekonfigurisani
  • Dodati su paketi curl i sparky-tray
  • Ažurirana je podrazumevana tema uz bolju podršku za GTK-3
Verzija Sparky Razor-Qt u novom izdanju, uklonila je kategoriju Debian iz menija, kao i pakete Qupzilla, Claws mail i Qmmp. Od paketa su dodati: Iceweasel, Icedove i Exaile. Od bitnijih novina, može da se izdvoji upotreba grafičkog okruženja Mate u verziji 1.6 i menadžera prozora Enlightenment u verziji 0.17.3. Detaljne informacije o izdanju 3.2, kao i načinu preuzimanja ISO slika, možete pogledati na zvaničnim objavama:

http://sparkylinux.org/sparkylinux-3-2-lxde-ultra-razor-qt/
http://sparkylinux.org/sparkylinux-3-2-e17-mate-cli/